27 Kasım 2018

Acil Kod Sistemleri

Hastane Acil Kod Sistemleri;

 

Mavi Kod Sistemi

Hastanede Temel Yaşam Desteği sürecinin (KPR) gerektiği durumlarda sağlık personelinin, hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Hizmet Panelinden çağrı yapabilmesini sağlayan, bu çağrıların adresinin mavi kod ekibine ait Pager Çağrı Cihazlarına ve/veya Cep telefonlarına bilgi mesajı olarak iletilmesini ve ekip personelinin kullandığı akıllı kartlarla müdahale performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Mavi Kod Sisteminin amacı; bir hastanın kurumun herhangi bir noktasında solunumsal veya kardiyak arrest olması durumunda hastaya resüsitasyonu sağlayacak uzman personelin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine yönlendirilmesini ve Temel Yaşam Desteği başarı oranının artırılmasını sağlamaktır. Ayrıca, tüm Mavi Kod durumlarının olay ve müdahale bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeşitli performans raporları oluşturulabilmesi de sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. (29.04.2009 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği gereği)


Pembe Kod Sistemi

Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda personelin, hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında ve (varsa) yenidoğan ünitesinde bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Hizmet Panelinden çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin pembe kod ekibine ait Pager Çağrı Cihazlarına ve/veya Cep Telefonlarına bilgi mesajı olarak iletilmesini, tüm bu çağrıların kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Pembe Kod Sisteminin amacı; hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması üzerine bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesini ve oluşan tehdidin önüne geçilmesini sağlamaktır. Ayrıca, tüm Pembe Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. (29.04.2009 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği gereği)


Beyaz Kod Sistemi

Hastanede hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmaları durumlarında personelin hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Hizmet Panelinden çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin Beyaz kod ekibine ait Pager Çağrı Cihazlarına ve/veya Cep Telefonlarına bilgi mesajı olarak iletilmesini, tüm bu çağrıların kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Beyaz Kod Sisteminin amacı; hastanede hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluşan tehdidin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, tüm Beyaz Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. (29.04.2009 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği gereği)


Kırmızı Kod Sistemi

Hastanede hastalar, hasta yakınları ve çalışanların yangından korunması için hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilebilmeleri ve aynı zamanda erken müdahale ile oluşabilecek olan zararları en aza indirmek ve/veya önlemek için yangın ihbarı esnasında hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Hizmet Panelinden çağrı yapılabilmesini, bu çağrıların adresinin kırmızı kod ekibine ait Pager Çağrı Cihazlarına ve/veya Cep Telefonlarına bilgi mesajı olarak iletilmesini, tüm çağrıların kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Kırmızı Kod Sisteminin amacı, hastanede oluşabilecek herhangi bir yangın tehlikesi durumunda, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemektir. Ayrıca, tüm Kırmızı Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.(SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00)Temmuz-2015)