27 Kasım 2018

Kablosuz Hasta Bilgilendirme Sistemleri

Kablosuz Hasta Bilgilendirme Sisteminin Amacı, düşme riski olan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalar ile solunum, damlacık ve temas izolasyonu gereken hastalar için sağlık personeli ve hasta yakınlarının bildirilmesini sağlayarak sağlık personelini ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek, hassas hastalara zararlı olacak teması engellemek ve böylelikle sağlık hizmetlerinin performans ve kalitesini yükseltmektir.(SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00)Temmuz-2015)


Kablosuz Hasta Bilgilendirme Paneli

hasta bilgilendirme paneli

  • Konum Tarayıcıları ile kablosuz çift yönlü haberleşme
  • 7” LCD Ekran
  • 2 Yatak için Hasta Bilgisi Düşme riski-bağışıklık sistemi-solunum izolasyonu-damlacık izolasyonu-temas izolasyonu bilgi resmi
  • Oda-yatak-hasta bilgisi
  • Servis Yönetim Panelinden yetkili kişiler tarafından web tabanlı bir uygulama ile yönetim
  • 12/24V DC besleme

Konum Tarayıcı,

konum tarayıcı

  • RFID Sistem Sunucusu ile Ethernet üzerinden haberleşme
  • Hasta Bilgilendirme Paneli ile kablosuz, kriptolu ve çift yönlü haberleşme
  • Hasta Bilgilendirme Paneli ile RFID Sistem Sunucusundan gelen komutları kendi kapsama bölgesindeki cihazlara iletebilme
  • Aynı zamanda tekrarlayıcı ünite olarak çalışabilme

 


Servis Yönetim Paneli                                                                             Hasta Bilgilendirme Sistem Sunucusu 

servis yönetim paneli

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim.